Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Stagii de practică pentru studenţii UAB
 
Stagii de practică pentru studenţii UAB

 

Proiect cofinanţat prin Programul Operaţional Capital Uman
Axa Prioritară - Educaţie şi competenţe
Codul proiectului: POCU/626/6/13/131606
Titlul proiectului: "Stagii de practică pentru studenţii UAB"
Beneficiar: Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
Parteneri:  Asociaţia Inceptus România
         Camera de Comerţ şi Industrie a Judeţului Alba
Cod SMIS 2014 - 131606