Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Stagii de practică pentru studenţii UAB
 
Stagii de practică pentru studenţii UAB

Rezultalele proiectului


1. Rezultate A1.1
- 1 baza de date parteneri practica grupati pe specializari /coduri CAEN
- minim 100 conventii de practica încheiate din care
- minim 50% dintre parteneriatele de practica vor fi încheiate cu operatori economici ale caror coduri CAEN se regasesc în
Anexa 4 la prezentul Ghid SAU entitati care activeaza în domenii de specializare inteligenta în corelare cu domeniile de
specializare conform Anexei 4 bis la Ghid)
- minim 60% parteneriate de practica consolidate
- minim 40% parteneriate de practica noi
- minim 50% din parteneriatele de practica vor avea o durata de 3 ani universitare( 1 an universitar peste perioada de 24 de luni
de implementare a proiectului)
2. Rezultate A1.2
-20 întâlniri focus grup cu partenerii privati
-2 Rapoarte de analiza de nevoi de resurse umane si necesarul de specializari de pe piata muncii locale (1 raport/an)
- 2 Rapoartele anuale de Propunerii de Optimizare a Ofertei Educationale (1 raport/an)
-2 conferinte anuale prezentare a Rapoartele anuale de Propunerii de Optimizare a Ofertei Educationale
88
Contribuie la Indicatorii
4S129 Persoane (cursanti, studenti) care beneficiaza de sprijin pentru tranzitia de la scoala la viata active-282 din care roma
10% adica 29 studentii
4S116 Cursanti/ studenti care îsi gasesc un loc de munca la încetarea calitatii de participant-39%(111)
3. Rezultate A2.1
-282 de studenti cuprinsi in grupul tinta al proiectului
-282 stagii de practica desfasurate
- 282 fise monitorizare practica studenti
- 111 studenti care gasesc un loc de munca
Contribuie la Indicatorii
4S129 Persoane (cursanti, studenti) care beneficiaza de sprijin pentru tranzitia de la scoala la viata active-282 din care roma
10% adica 29 studentii
4S116 Cursanti/ studenti care îsi gasesc un loc de munca la încetarea calitatii de participant-39%(111)
4S115-Cursanti/ studenti care dobândesc o calificare la încetarea calitatii de participant- 72% (204)
4S117-Cursanti/ studenti care urmeaza studii/cursuri de formare la încetarea calitatii de participant-11%(65)
4. Rezultate A2.2
-282 de chestionare aplicate studentilor
-minim 100 de chestionarea aplicate partenerilor de practica
- 2 rapoarte anuale de analiza cu privire la modalitati de optimizarea a stagiilor de practica
5. Rezultate A3.1
282 de studentI evaluati
282 fise analiza initiala/finala
Raport analiza initiala/final
6. Rezultate A3.2
- 14 grupe de studenti
- 282 studenti consiliati
- 4 Module de formare –orientare profesioanala furnizate
- 56 sesiuni de consiliere de grup pentru dezvoltarea de abilitati ( 14 grupe*4 intalniri)
- 111 studenti care gasesc un loc de munca
Contribuie la indicatorii
4S129 Persoane (cursanti, studenti) care beneficiaza de sprijin pentru tranzitia de la scoala la viata active-282 din care roma
10% adica 29 studentii
4S116 Cursanti/ studenti care îsi gasesc un loc de munca la încetarea calitatii de participant-39%(111)
7. Rezultate A3.3
-282 chestionare aplicate
- 2 analize anuale
8. Rezultate A0.1
Minute de sedinta lunara
Grafi de rambursare
Plan de achizitii
Comunicate de presa –lansare si închidere