Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Stagii de practică pentru studenţii UAB
 
Stagii de practică pentru studenţii UAB

LISTĂ STUDENŢI GRUP ŢINTĂ 2021

 

Grupul tinta al proiectului va fi format din:
- Studenti (ISCED 5 – 7) : 282 studenti înscrisi la studii universitare nivel licenta din cadrul univesitatii 1 Decembrie Alba Iulia
Din care dupa mediului de provenienta:
- Minim 29 de studenti din mediul rural (min 10%)
Selectia grupului tinta se va realiza in baza unei Metodologii de selectie. Procesul de selectie este deschis tuturor studentilor înscrisi la Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia la studii nivel licenta la Univesitarea 1 Decembrie ALBA IULIA . Selectia grupului tinta este o activitate coordonata de catre Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia si se va desfasura în mai multe etape:


Etapa 1: Campanie de informare cu privire la activitatile proiectului

Expertii Solicitantului vor derula o campanie de informare în cadrul universitatii cu privire la oportunitatea de înscriere în cadrul proiectului si astfel la participarea la stagii de practica si servicii de consiliere si orientare profesionala axate pe dobândirea de competente transversale corelate cu necesitatile pietei muncii. Astfel, se urmareste asigurarea accesului egal pentru toti studentii înscrisi la nivel licenta din cadrul universitatii si respectare principiilor egalitatii de sanse si non-discriminarii, ca tema orizontala si tema secundara a FSE.
Selectia grupului tinta se va face prin anunt public dedicat studentilor în care se va specifica numarul de locuri disponibile, criteriile de 91selectie, data si locul depunerii dosarelor si al selectiei, documentele solicitate la dosar, modul de anuntare al rezultatului selectiei. Selectia se va realiza în baza îndeplinirii conditiilor de eligibilitate (vor avea prioritate studentii din mediul rural), iar departajarea se va realiza prin evaluarea calitativa a scrisorii de intentie si motivare.

Etapa 2: Colectare dosare înregistrare- formulare de înscriere (primul venit, primul servit)

Dupa etapa de informare, expertii Solicitantului vor colecta dosarele de înscriere ale participantilor întru-un interval de timp stabilit si anuntat în cadrul campaniilor de informare. Fiecare participant va depune o serie de documente necesare înregistrarii în cadrul proiectului, printre care si un formular de înscriere care va contine o sectiune referitoare la motivatia integrarii pe piata muncii în domeniul studiilor pe care le urmeaza. Aplicând principiul primul venit, primul servit, studentii care la depunere au prezentat un dosar complet cu toate documentele solicitate si care vor prezenta o motivatie pentru insertia pe piata muncii vor fi înregistrati. Procesul de selectie se va realiza în doua sesiuni de recrutare (2 ani universitari). Astfel, pentru oferirea oportunitatii de participare la activitatile proiectului pentru un numar cât mai diversificat de studenti, în primul an universitar se vor selecta doar o jumatate din studentii din grupul tinta, cealalta jumatate fiind înregistrata în al doilea an universitar. Totodata, selectia în doua sesiuni de înscriere urmareste îmbunatatirea calitatii procesului de inregistrare si monitorizare a grupului tinta, astfel expertii Solicitantului vor monitoriza îndeaproape un numar mai mic, mai gestionabil de studenti si vor putea realiza analize în urme colectarii feedbackului imediat pe parcursul derularii activitatilor. De asemenea, vor putea identifica în timp real anumite probleme sau aspecte care necesita îmbunatatire.


Etapa 3: Publicare rezultate înscriere

În urma analizei dosarelor se va publica o lista cu participantii care au îndeplinit criteriile de înscriere în ordinea depunerii dosarelor.

 

Etapa 4: Monitorizare grup tinta

Expertii Solicitantului vor derula pe toata perioada proiectului activitati de monitorizare a grupului tinta, vor realiza analize în urme colectarii feedbackului imediat pe parcursul derularii activitatilor si vor identifica în timp real anumite probleme sau aspecte care necesita îmbunatatire. Conform datelor statistice prezentate în Raportul anual al Rectorului 2018, în anul universitar 2018/2019 s-a înregistrat o crestere importanta a numarului de studenti la nivel de studii licenta. Astfel, in anul universitar 2016/2017 la nivel de licenta au fost inscrisi 2744 studenti, iar la nivel Master 962. In anul universitar 2017/2018 se observa o crestere a studentilor inscrisi la nivel licenta care ajunge la un numar de 2878 studenti, iar la nivel master 1135 studenti. Cea mai mare crestere se observa in anul universitar 2018/2019, an in care la nivel licenta numarul studentilor inscrisi a ajuns la 2975, iar la nivel master la 1158 studenti. Începând cu anul 2017, ca masura de compatibilizare a studiilor cu piata muncii, Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia a adus modificari planurilor de învatamânt prin reducerea numarului de ore teoretice si introducerea unui numar mai mare de ore de practica în domeniu. Astfel, unul dintre obiectivele universitatii este adaptarea continua a programelor de studiu la cerintele pietei fortei de munca, obiectiv care este sustinut inclusiv prin implementarea prezentului proiect. Insuficienta corelare dintre învatamântul tertiar si piata muncii este o problema identificata pe care se bazeaza stabilirea nevoilor grupului tinta din cadrul proiectului. Disfunctia este remarcata în Recomandarile specifice de tara ale Comisiei Europene pentru România 2016. Conform art. 10, în România exista o rata ridicata a tinerilor care nu sunt încadrati profesional si nu urmeaza nici un program educational sau de formare, iar masurile de activare a acestora sunt limitate. Conform art. 14, rata numarului de absolventi ai învatamântului tertiar
este în crestere, dar relevanta pentru piata de munca este limitata. Aceste insuficiente sunt remarcate si de Strategia nationala pentru învatamânt tertiar 2015- 2020. O alta problema identificata este insuficienta cadrului institutional universitar în domeniul consilierii si orientarii profesionale a studentilor. Conform studiului ”Using online instruments to identify student interests, abilities and values – relevant results for professional counselling and lessons learned” (2016) 57,58% dintre studentii apreciaza ca experienta practica este cel mai important atuu la angajare si 55,56% valorizeaza oportunitatile profesionale mai mult decat remuneratia unui loc de munca. Actualul cadru institutional al consilierii si orientarii profesionale necesita o noua calibrare în raport cu feed-back-ul oferit de studenti. Astfel, nevoile specifice ale studentilor din grupul tinta identificate sunt urmatoarele:
1. nevoia de corelare a competentelor generate in urma finalizarii învatamântul tertiar si competentele cerute pe piata muncii;
2. nevoia de a detine competente transversale pentru a ridica nivelul pregatirii profesionale personale si pentru a detine un avantaj competitiv în concordanta cu specificul actual al proceselor de interactiune profesionala pe piata muncii nationale. Proiectul urmareste sa solutioneze nevoile identificate prin furnizarea servicii de consiliere si orientare in cariera utilizand instrumente de evaluare pe care agentii economici il folosesc in procesele de recrutare de angajati (testul Hogan) ceea ce face ca pregatirea studentilor si sustinerea lor pentru integrare pe piata muncii sa se realizeze din perspectiva criteriilor pe care firmele le urmaresc, iar pregatirea si dezvoltarea abilitatilor transversale sunt corelate cu cerintele angajatorilor. In acest sens proiectul dezvolta programe de pregatire (traininguri ) si totodata servicii de orientare (consiliere vocationala) a caror structura si traseu va fi in concordanta cu cerintele pietei muncii. In acest sens, noii partenerii de practica identificati vor respecta o selectie mai riguroasa in special prin prisma necesitatii de forta de munca. In vederea solutionarii nevoii 2 identificata, proiectul urmareste crearea unei retele de mentori si al unui set de instrumente de evalure a studentilor aflati in stagiile de practica prin care sa se imbunatateasca procesul de dezvoltare a deprinderilor concrete profesionale si a deprinderilor non-formale, ambele fiind criterii de eficienta ale mediului institutional in care studentii participa la stagiile de practica. Instrumentele de monitorizare vor urmari : nivelul de executare a unor sarcini concrete, nivelul de initiativa, nivelul de
relationare cu ceilalti angajati, nivelul de motivare si auto-motivare, nivelul de colaborare, nivelul de integrare in echipa, etc. Fiecare student va putea primi un feed-back din partea tutorelui si va putea primi o evalaure profesionala a activitatii sale, analizandu-se nivelul atins pe toate palierele vizate .