Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Stagii de practică pentru studenţii UAB
 
Stagii de practică pentru studenţii UAB

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Cresterea numarului absolventilor de învatamânt tertiar universitar din cadrul Universitatii 1 Decembrie 1918 Alba Iulia care îsi gasesc un loc de munca în urma participarii la activitati de învatare/ stagii de practica prin colaborarea cu actori din sectoarele economice cu potential competitiv. Acest obiectiv general, corelat cu obiectivul Prioritatii de Investitii 10iv. si Obiectivul specific 6.13 ale axei prioritare 6. Educatie si competente, vizeaza o contributie semnificativa în efectuarea de investitii în domeniul educatiei, al formarii si al formarii profesionale în vederea dobândirii de competente si a învatarii pe tot parcursul vietii la care vor participa minim 282 de studenti din invatamantul universitar tertiar, de provenienta din regiuni mai putin dezvoltate, din care min 10% din categorii defavorizate-studenti din mediul rural. Activitatile specifice ale proiectului de facilitare a tranzitiei de la educatie la piata fortelor de munca inclusiv prin mecanisme de anticipare a competentelor vor genera efecte pozitive pe termen lung atât la nivel sistematic, cât si la nivel institutional în cadrul universitatii din Alba Iulia, reusind astfel sa implementeze sustinut noi abordari eficiente pentru insertia studentilor pe piata muncii. Obiectivele acestui proiect converg, spre obiectivul major al POCU 2014-2020 de Îmbunatatire a eficientei învatamântului tertiar la nivel de sistem si institutii de învatamânt în concordanta cu cerintele pietei muncii, în special în sectoare economice cu potential de crestere prin consolidarea parteneriatelor dintre universitati si companii si Prioritatea de investitii (10.iv) în vederea sporirii relevantei pe piata fortelor de munca a educatiei si a sistemelor de formare, facilitarea tranzitiei de la educatie la piata fortelor de munca inclusiv prin mecanisme de anticipare a competentelor si adaptarea programelor de învatamânt la realitatile de pe piata muncii. Astfel, prin realizarea a minim 100 de parteneriate – noi sau consolidarea celor existente, proiectul urmareste imbunatatirea eficientei invatamantului tertiar in concordanta cu cerintele pietei muncii prin instituirea unui sistem functional de stagii de practica pentru cei 282 de studenti. Pe termen lung implementarea proiectului va asigura, pe de o parte, cresterea numarului de absolventi din cadrul Universitatii 1 Decembrie 1918 Alba Iulia care îsi gasesc un loc de munca si pe de alta parte, dezvoltarea de parteneriate cu actori din sectoarele economice cu potential competitiv pentru instituirea unui sistem functional de stagii de practica.